Gastouder zoeken
Slide background
Slide background
Slide background
 

Voordelen waar je blij van wordt

 • Persoonlijke aandacht
 • Enthousiast en professioneel
 • Een "klik" van beide kanten
 • Voordelig
Informatiepakket aanvragen

Voor ouders

KIEZEN VOOR KLEINSCHALIGE KINDEROPVANG

Wanneer je voor gastouderopvang kiest, kies je voor kleinschalige kinderopvang bij de gastouder thuis. In sommige gevallen is ook opvang in het huis van de ouder een passende wijze van opvang.

ADVISEREN, BEGELEIDEN EN BEMIDDELEN

Gastouderbureau De Hondsrug adviseert en bemiddelt tussen vraagouders en gastouders en ondersteunt hiermee de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, opvoedkundig en op )nancieel gebied. Hiernaast hebben wij een kassiersfunctie wat betreft de betalingen: de vraagouder maakt de bureau/bemiddelingskosten en opvangvergoeding over naar het gastouderbureau en het gastouderbureau stort de vergoeding door naar de gastouder.

DE ORIËNTATIE/AANMELDING

GOB De Hondsrug zorgt dat u die informatie krijgt, om een goede beslissing te kunnen nemen voor de opvang van uw kind(eren). Ook kunt u een persoonlijk gesprek met ons plannen om alle informatie tot u te laten komen. Een persoonlijk gesprek kan telefonisch ingepland worden, maar indien u dit wenst komen wij graag bij u langs om uw speci)eke vragen te beantwoorden.

Wanneer u heeft besloten om gastouderopvang voor uw kindje of kinderen te willen regelen, dan vragen wij u een intake- formulier in te vullen, waarmee wij kunnen kijken in ons bestand voor gastouders om voor u op basis van uw ingevulde wensen de best passende gastouder aan u voor te stellen.

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

De bemiddelingsmedewerkers van De Hondsrug zijn uw aanspreekpunt. Zo zal er ieder jaar een mondelinge evaluatie volgen om aan u te vragen wat er goed gaat in de gastouderopvang van uw kind(eren), wat beter zou kunnen en eventueel vervolgafspraken te maken.
Op de opvanglocatie nemen wij jaarlijks een risico-inventarisatie (RIE) af. Hierbij wordt de veiligheid van de omgeving van het opvangadres beoordeeld. Na deze inventarisatie is het mogelijk dat er door de bemiddelingsmedewerker een plan van aanpak opgesteld wordt. Deze lijst wordt bewaard in het archief van het bureau en is voor u te allen tijde in te zien via uw persoonlijke online portaal van De Hondsrug.

Om de gastouder te ondersteunen in de professionalisering van de kinderopvang organiseert De Hondsrug jaarlijks één of meerdere thema-avonden/workshops en EHBO-cursussen.

Gastouderbureau De Hondsrug wordt jaarlijks getoetst door de GGD op diverse kwaliteitsonderdelen en hier wordt een rapport over opgesteld. Dit inspectierapport is op de website van het Landelijk Register te vinden, in het online portaal van De Hondsrug, maar wij sturen deze ook graag op verzoek naar u toe.

WAAROM IS GASTOUDEROPVANG EEN GOEDE KEUZE?

Ouders die werken/studeren en voor gastouderopvang kiezen, doen dit vaak om de volgende redenen:

 • De opvang is veel kleinschaliger dan op een crèche
 • Het is aanzienlijk goedkoper dan een kinderdagverblijf of crèche
 • De overheid en uw werkgever betalen mee aan de opvang via de kinderopvangtoeslag
 • Het is het beste alternatief voor opvang in een kinderdagverblijf of crèche
 • De opvang is in een huiselijke sfeer i.p.v. in een zaal
 • De opvang kan desgewenst bij u thuis plaatsvinden
 • De Nanny kan u helpen bij kleine huishoudelijke taken
 • De opvang is sneller geregeld, u kunt bij ons meteen terecht
 • Uw gastouder mag ook familie of een kennis zijn
 • U kunt veelal opvang krijgen voor uw kinderen op tijden dat de reguliere kinderdagverblijven gesloten zijn
 • Ideaal voor iedereen met afwijkende werktijden.

WIE ZIJN DE GASTOUDERS?

 • Gastouders die via GOB De Hondsrug opvang bieden aan gastkinderen zijn mensen die:
 • Graag met kinderen omgaan
 • Via Gastouderbureau De Hondsrug jaarlijkse workshops en/of cursussen krijgen
 • Tijd en ruimte hebben om aandacht, geborgenheid en warmte te bieden aan de gastkinderen
 • Op verantwoorde wijze de kinderen weten te verzorgen en begeleiden in hun ontwikkeling

WAT U VERDER NOG MOET MOETEN.

 • GOB De Hondsrug verstrekt bij aanvang van de opvang aan de gastouder een handig naslagwerk met daarin richtlijnen voor bijzondere situaties, zoals ziekte, brand etc.
 • GOB De Hondsrug wordt geleid door pedagogisch deskundigen die veel ervaring hebben met kinderen van allerlei leeftijden (basisschoolleraren en/of docenten)
 • Bij ons staat het welbevinden van de kinderen voorop. Ook vinden wij het belangrijk dat de persoonlijke ontwikkeling zo soepel mogelijk moet verlopen. Dit door het zoeken van een goede opvang waar kinderen zich veilig en op hun gemak voelen.