Gastouder zoeken
Slide background
Slide background
Slide background
 

Voordelen waar je blij van wordt

 • Persoonlijke aandacht
 • Enthousiast en professioneel
 • Een "klik" van beide kanten
 • Voordelig
Informatiepakket aanvragen

Privacy

Privacystatement Gastouderbureau De Hondsrug

 

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gastouderbureau De Hondsrug kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Gastouderbureau De Hondsrug en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website, via een (digitaal) inschrijfformulier of mondeling heeft verstrekt.

 

Waarom vragen wij informatie op?

Als u zich op onze website of op een andere wijze bij Gastouderbureau De Hondsrug inschrijft als gastouder of een oproep plaatst voor gastouderopvang vragen wij u om persoonsgegevens.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens:

 • om uw aanvraag voor kinderopvang te verwerken;
 • om u te benaderen voor opvang(plekken) in uw regio;
 • voor het opmaken van opvang- en bemiddelingsovereenkomsten;
 • om onze taken als bemiddelaar en begeleider in de kinderopvang uit te kunnen voeren;
 • voor het inrichten van uw gedeelte van ons online portaal;
 • voor het doorgeven van de opvanggegevens aan de Belastingdienst;
 • voor het doorgeven van inkomsten gegevens van gastouders aan de Belastingdienst;
 • om aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt;
 • om onze websites te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan de Belastingdienst, de gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt uw gegevens grotendeels ook inzien middels het ouderportaal. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet of merkt dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op het wissen van uw gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

 

Beveiliging

Gastouderbureau De Hondsrug neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het online portaal en de websites van Gastouderbureau De Hondsrug maken gebruik van een SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Gastouderbureau De Hondsrug verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tim Robben op via info@hondsrugopvang.nl.

 

Gebruik van cookies op website en ouderportaal

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien hoe u onze websites gebruikt en hoe wij hem klantvriendelijker kunnen maken. Ook zorgen ze ervoor dat fouten snel kunnen worden opgespoord. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

 

Verwijderen cookies

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser.

 

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen of een klacht over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u deze kwijt bij de contactpersoon van het privacystatement van Gastouderbureau De Hondsrug.

 

Wijziging en datum

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Gastouderbureau De Hondsrug behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

 

Contactgegevens Gastouderbureau De Hondsrug:

Postbus 55

7833 ZH  NIEUW-AMSTERDAM
0591-714306

 

contactpersoon privacystatement:

Tim Robben

info@hondsrugopvang.nl

Gastoudersite.nl en hondsrugopvang.nl zijn websites van Gastouderbureau De Hondsrug.

 

Dit privacystatement is opgesteld op 20 maart 2018.